2017-2018《跨境活動-滬港同行II-師生交流計劃》

日  期:2018-05-14至2018-05-18
協辦機構:上海浦東新區輔讀學校
主  題:上海浦東新區輔讀學校師生交流計劃
目  的

  • Φêçσºèσª╣σ¡╕µáíΘÇ▓ΦíîΘ½öΦé▓σÅèΦù¥ΦíôΣ║ñµ╡ü(Σ╕èΦ¬▓πÇüΦí¿µ╝öτ¡ë)∩╝îµÅÉσìçσ░êµÑ¡Σ║ñµ╡üσÅèτ╢ôΘ⌐ùσêåΣ║½
  • Φ¬ìΦ¡ÿτò╢σ£░τÜäΘ½öΦé▓/Φù¥ΦíôΦ¿¡µû╜∩╝îΣ║åΦºúτò╢σ£░σ░ìσ¡╕τöƒτÜäΘ½öΦù¥σƒ╣Φ¿ôτÜäµö»µÅ┤
  • µô┤Θùèσ¡╕τöƒτÜäσ¡╕τ┐Æτ╢ôµ¡╖∩╝îΣ┐âΘÇ▓Σ╕ìσÉîµûçσîûτÜäΣ║åΦºú

對 象:高中學生
人 數:18人
(包括校長, 領隊老師 4人、家長義工3人、學生10人)
 

Φíîτ¿ïΦí¿
µùѵ£ƒ                      Φíîτ¿ïσàºσ«╣
τ¼¼Σ╕Çσñ⌐                   σê░ΘüöΣ╕èµ╡╖
τ¼¼Σ║îσñ⌐       σÅâΦºÇΣ╕èµ╡╖µ╡ªµ¥▒µû░σìÇΦ╝öΦ«Çσ¡╕µáí
τ¼¼Σ╕ëσñ⌐              ΦºÇΦ¬▓Σ║ñµ╡ü(Θ½öΦé▓)
τ¼¼σ¢¢σñ⌐           ΦºÇΦ¬▓Σ║ñµ╡ü(ΦªûΦª║Φù¥Φíô)
τ¼¼Σ║öσñ⌐                     σ¢₧µ╕»